Homepage 
ANN-YWAY 2003-2008 
ANN-YWAY 2008-heden 
Holland Straal Systemen B.V. 
Kerk
Mijn persoonlijk foto album 
Reizen 
Kerk zijn in mijn woonplaats. Samen op Weg gaan of alleen doorgaan?
Ik kies voor samen op weg doorgaan. Hierna vier kerkgebouwen waarin gemeenten actief zijn die daarin gesteund door de vorming van de PKN met een nieuwe gezamenlijke kerkorde voorzichtig verder naar elkaar toe gaan groeien.
Op 15 juni 2006 is een belangrijke stap gezet! Na instemming van alle vier wijkkerkenraden namen de algemene kerkenraden van de Gereformeerde Kerk van Driebergen en de Hervormde Gemeente te Driebergen het besluit om per 1 januari 2007 te verenigen tot de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg.

Op 15 juni 2006 was het dan zover. De ondertekening van het Verenigingsdocument. Op naar de definitieve vereniging per 1 januari 2007, middels een notariële acte.
 
Foto gemaakt door ds. Bert de Goede.
 
Foto overgenomen uit het blad Kerkinformatie, uitgave januari 2004. (Foto:RD).

12 december 2003 was een belangrijke dag in de geschiedenis van drie kerken. Op de foto hiernaast ziet u hervormd synodevoorzitter ds. A.W. van der Plas het verenigingsbesluit van de drie Samen op Weg-kerken ondertekenen. Geheel rechts staat ds. I. Fritz, presidente van de lutherse synode. In het midden staat ds. J.G. Heetderks, preses van de gereformeerde synode. Plaats van handeling: de Jacobikerk te Utrecht.
De nieuwe naam voor de drie kerken luidt per 1 mei 2004: Protestantse Kerk in Nederland.


't Hoge Licht. Een gebouw en een gemeente waar mijn ziel en zaligheid in liggen. Sinds het maken van de plannen voor de bouw van dit centrum erbij betrokken.De Grote Kerk. Een oud en kostbaar gebouw. Kostbaar met verschillende invalshoeken. Biedt onderdak aan een hervormde en een hervormd-gereformeerde gemeente.De Maranathakerk. Biedt onderdak aan een echte 'Samen op Weg' gemeente: hervormd en gereformeerd.De Immanuëlkerk. Het onderdak van de Gereformeerde kerk.